easy

日本荏原

当前位置:首页 > 产品中心
通用泵 - NSP

通用泵 - NSP

NSP
磁力泵
技术参数
·最大流量:4.2m³/h      
·最大扬程:11.2m      
·液体温度范围:0—60℃
·最大工作压力:0.12MPa、0.22MPa
用途
·海水移送及循环用     
·各类机器内置用       
·腐蚀性化学液的移送及循环
特点
·独特的结构设计     
·完全不存在漏液     
·集约型简化结构     
·耐腐蚀性强
相关产品:

上一个: 通用泵 - NV/NVD

下一个:通用泵 - MS420