easy

丹佛斯工业自动化

当前位置:首页 > 产品中心
丹佛斯温度传感器MBT3560

丹佛斯温度传感器MBT3560

MBT 3560, 带内置变送器的温度传感器

MBT 3560 将大发手机版官方网页网址标准的温度传感器和电气连接技术与一款新研制的电子元件融为一体。在这款新电子元件的帮助下,大发手机版官方网页网址生产出带有内置变送器的紧凑型温度传感器。MBT 3560 旨在用于有着可靠性、耐用性和精确性要求的恶劣工业环境中。 它提供了丰富的工艺和电气连接选项。 可以提供 33 mm 的加长型号,借此可以在不损害内置电子元件的情况下测量 200°C 的高温。

  • 超紧凑的设计
  • 耐酸不锈钢防护等级 (AISI 316L)
  • 温度范围 -50°C - +200°C
  • Pt 1000 阻抗元件
  • 输出信号: 4 - 20 mA 或比率计
  • 保护管:  8 mm
  • 多种插入长度: 50 mm - 250 mm

产品代码 型号 类型描述
084Z3144 MBT 3560 MBT 3560-0001-0100-10-415
084Z4030 MBT 3560 MBT 3560-0000-0050-10-110
084Z4031 MBT 3560 MBT 3560-084Z4031
084Z4032 MBT 3560 MBT 3560-0000-0150-10-110
084Z4033 MBT 3560 MBT 3560-0000-0200-10-110
084Z4034 MBT 3560 MBT 3560-0000-0250-10-110
084Z4035 MBT 3560 MBT 3560-0001-0050-10-120
084Z4036 MBT 3560 MBT 3560-0001-0100-10-120
084Z4037 MBT 3560 MBT 3560-0001-0150-10-120
084Z4038 MBT 3560 MBT 3560-0001-0200-10-120
084Z4039 MBT 3560 MBT 3560-0001-0250-10-120
084Z4040 MBT 3560 MBT 3560-0100-0070-62-815
084Z4041 MBT 3560 MBT 3560-0000-0040-12-120
084Z4042 MBT 3560 MBT 3560-0100-0050-40-110
084Z4044 MBT 3560 MBT 3560-0001-0100-12-420
084Z4045 MBT 3560 MBT 3560-0000-0050-10-115
084Z4046 MBT 3560 MBT 3560-0000-0100-10-115
084Z4049 MBT 3560 MBT 3560-0000-0100-42-110
084Z4050 MBT 3560 MBT 3560-0200-0070-B2-815
084Z4058 MBT 3560 MBT3560-0000-0050-10-112
084Z4059 MBT 3560 MBT3560-0000-0050-10-420
084Z4065 MBT 3560 MBT 3560-0001-0150-62-420
084Z4068 MBT 3560 MBT 3560-0001-0150-12-405
084z4069 MBT 3560 MBT 3560-0000-0070-62-815
084Z4070 MBT 3560 MBT 3560-0001-0050-12-420
084Z4088 MBT 3560 MBT 3560-0000-0100-12-110
084Z4098 MBT 3560 MBT 3560-0001-0050-10-415
相关产品:

上一个:丹佛斯温度传感器MBT5252

下一个:丹佛斯MBT5113/MBT5116/MBT5111